Ringkuhkämpfe 2021

08.08.2021  

Reine du Cervin Zermatt

(Patronat - EVZG Nikolaital)

 

25.09.2021   

Regionaler Ringkuhkampf "Foire du Valais" - Le Châble

 

26.09.2021   

Regionaler Ringkuhkampf "Goler" - Raron

(EVZG Nikolaital)

 

03.10.2021   

Regionaler Ringkuhkampf "Foire du Valais" - Martinach